Головна > Правила

Правила програми лояльності «КІкард»

1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Програма лояльності – програма лояльності «КІкард».
1.2. Організатор – ТОВ «Об'єднана лояльність».
1.3. Банк – банк, зареєстрований на території України.
1.4. Учасник – фізична особа, яка є власником Картки, котра уклала з банком договір про використання банківської платіжної картки.
1.5. Картка – банківська платіжна картка, емітована Банком для фізичних осіб і підключена Банком до участі в Програмі лояльності.
1.6. Партнер – організація торгівлі (сервісу), що є юридичною особою, індивідуальним підприємцем, яка уклала з Організатором договір на участь у Програмі лояльності та реалізує товари (роботи, послуги).
1.7. Товар – будь-який товар, робота чи послуга, запропоновані Партнером споживачам.
1.8. Транзакція – придбання Учасником у Партнера Товару шляхом оплати Карткою.
1.9. Манібек (Moneyback) – додатковий дохід Учасника у вигляді відсотка від суми оплати (в гривнях) за Товар, який може отримати Учасник за Транзакції.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Реалізація Організатором, Банком та Партнерами Програми лояльності спрямована на популяризацію та розвиток в Україні системи безготівкових розрахунків за роздрібними платежами і збільшення частки безготівкових розрахунків шляхом стимулювання населення до використання Карток при здійсненні роздрібних платежів, а також на підвищення попиту на Товари.
2.2. Інформація про Програму лояльності розміщується на її офіційному сайті за адресою keycard.ua (далі – Сайт).
2.3. У межах Програми лояльності Учасник при придбанні Товарів у Партнерів шляхом оплати Карткою (Транзакції) може отримати дохід у вигляді відсотка від суми оплати за Товари (Манібек).
2.4. Манібек розраховується і виплачується Організатором у білоруських рублях шляхом його перерахування на Картку, яка була використана Учасником для здійснення Транзакції.
2.5. Величина процентної ставки, використовуваної Організатором для розрахунку Манібек, визначається Організатором за угодою з Партнером.
2.6. Актуальний перелік Партнерів, а також розмір відповідної процентної ставки для розрахунку Манібек розміщуються на Сайті. Організатор може як додавати, так і виключати Партнерів із Програми лояльності. Учасник відстежує зміну переліку Партнерів Програми лояльності самостійно.
 

3. ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ І ВИПЛАТИ МАНІБЕК

3.1. Розрахунок суми Манібек здійснюється не пізніше 3 (трьох) банківських днів із дати фактичного здійснення Транзакції. Розрахована сума Манібек нараховується відповідному Учаснику.
3.2. Інформацію про розмір нарахованого Манібек Учасник може отримати в особистому кабінеті на Сайті. Організатор забезпечує умови для доступу Учасника в такий особистий кабінет шляхом реєстрації Учасника на Сайті.
3.3. У разі помилкового розрахунку і (або) нарахування Учаснику Манібек Організатор має право самостійно провести його коригування без попереднього повідомлення Учасника.
3.4. У разі відмови Учасника від Транзакції (в тому числі повернення покупки і (або) відмови від послуги повністю або частково), в результаті якої Учаснику був розрахований і нарахований Манібек, Організатор має право анулювати такий нарахований Манібек повністю або частково відповідно.
3.5. Нарахований Учаснику Манібек не може бути переданий іншій особі незалежно від того, чи є така особа Учасником Програми лояльності.
3.6. У разі незгоди Учасника з розміром нарахованого Манібек Учасник направляє Організатору претензію через спеціальну форму зворотного зв'язку на Сайті.
3.7. Дохід Учаснику нараховується одночасно з виплатою Манібек шляхом його перерахування на Картку. Виплата Манібек на Картку здійснюється Організатором у розмірі нарахованого в розрахунковому місяці Манібек не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим.
3.8. Якщо відповідно до законодавства України виплачений Учаснику Манібек підлягає оподаткуванню податком на прибуток, то Організатор виступає податковим агентом щодо нарахування, утримання та сплати цього прибуткового податку Учасника.


4. ІШНІ УМОВИ

4.1. Якщо Учасник не бажає отримувати Манібек и брати участь у Програмі лояльності, він направляє в Банк відповідне повідомлення в письмовій або іншій формі, передбаченої законодавством України про звернення громадян. Після отримання зазначеного повідомлення Організатор припиняє розрахунок и нарахування такому Учаснику Манібек. При цьому Манібек, нарахований Учаснику на момент отримання Банком зазначеного повідомлення, анулюється и не підлягає компенсації в будь-якому вигляді.
4.2. Ці правила не є публічною офертою (стаття 633 Цивільного кодексу України) і обіцянкою дарування (стаття 717 Цивільного кодексу України), а носять лише інформаційний характер про умови роботи Програми лояльності. Організатор докладає всіх можливих зусиль щодо забезпечення повної дієздатності Програми лояльності, але при цьому Організатор не несе відповідальності за неможливість виплати Манібек у межах Програми лояльності, яка викликана програмно-технічними збоями та іншими подібними обставинами. Організатор також не відповідає за неналежне нарахування Учаснику Манібек (ненарахування, несвоєчасне нарахування, помилки в нарахуванні), неналежну виплату Манібек (невиплата, неповна або несвоєчасна виплата) у разі, якщо зазначені обставини є результатом неналежного виконання зобов'язань із боку Партнерів і (або) Банку.
4.3. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати ці правила шляхом публікації нової редакції цих правил на сайті. Учасник самостійно відстежує внесення змін до цих правил


1Нарахування Манібек здійснюється тільки в облікових цілях; нарахований Учаснику Манібек до його фактичної виплати на Картку Учасника не є якимось доходом, засобом платежу, цінним папером і не може бути переведений у готівку або переданий у спадок.