Головна > Правила
ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КІКАРД»

1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Програма лояльності - програма лояльності КІКАРД.
1.2. Організатор - ТОВ «СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТІ».
1.3. Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
1.4. Учасник - фізична особа, яка є власником Картки, яка уклала з банком договір про використання банківської платіжної картки і надала свою згоду на участь у Програмі лояльності.
1.5. Картка - банківська дебетна або кредитна1 картка учасника (Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum), що емітується Банком.
1.6. Партнер Програми лояльності - організація торгівлі (сервісу), що є юридичною особою або індивідуальним підприємцем, та яка уклала з Організатором договір на участь у Програмі лояльності, реалізує товари (роботи, послуги).
1.7. Товар - будь-який товар, робота чи послуга, пропоновані Партнером Учасникам програми.
1.8. Транзакція - придбання Учасником у Партнера Товару шляхом оплати Карткою.
1.9. Манібек (Moneyback) - додатковий дохід Учасника у вигляді відсотка від сплаченої суми за Товар, та який отримає Учасник.
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Реалізація Організатором, Банком та Партнерами Програми лояльності спрямована на популяризацію і розвиток в Україні системи безготівкових розрахунків за роздрібними платежами та збільшення частки безготівкових розрахунків шляхом стимулювання населення до використання Карток при здійсненні роздрібних платежів, а також на підвищення попиту на Товари.
2.2. Інформація про Програму лояльності розміщується на її офіційному сайті за адресою keycard.ua (далі - Сайт).
 2.3. В рамках Програми лояльності, Учасник, при придбанні Товарів у Партнерів шляхом оплати Карткою (Транзакції), може отримати дохід у вигляді відсотка від суми оплати за Товари (манібек).
2.4. Манібек розраховується і виплачується Організатором в українських гривнях шляхом його перерахування на Картку, яка була використана Учасником для здійснення Транзакції. Якщо на момент виплати манібек дана картка була закрита , а також при здійсненні Транзакції кредитною карткою, виплата манібек здійснюється на інший діючий рахунок Учасника . При здійсненні транзакцій у Партнерів-нерезидентів  України, манібек розраховується і виплачується з урахуванням курсових різниць, у зв'язку з конверсією  валют по Картці.
2.5. Величина процентної ставки, використовуваної Організатором для розрахунку манібек, визначається Організатором за угодою з Партнером.
2.6. Актуальний перелік Партнерів, а також розмір відповідної процентної ставки для розрахунку манібек, розміщується на Сайті. Організатор може як додавати, так і виключати Партнерів з Програми лояльності. Учасник відстежує зміну переліку Партнерів Програми лояльності самостійно.
 
3. ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ ТА ВИПЛАТИ МАНІБЕК
3.1. Розрахунок суми манібек здійснюється не пізніше 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати фактичного здійснення Транзакції. Розрахована сума манібек нараховується відповідному Учаснику2.
3.2. Інформацію про розмір нарахованого манібек Учасник може отримати в особистому кабінеті на Сайті та мобільному додатку. Організатор забезпечує умови для доступу Учасника в такий особистий кабінет шляхом реєстрації Учасника на Сайті.
3.3. Для точного відображення інформації в особистому кабінеті Учаснику необхідно ввести коректні особисті дані при реєстрації на Сайті.
3.4. У разі помилкового нарахування і (або) виплати Учаснику манібек Організатор спільно з Банком має право самостійно провести його коригування без попереднього повідомлення Учасника. 
3.5. У разі відмови Учасника від Транзакції (в тому числі повернення покупки і (або) відмови від послуги повністю або в частині), в результаті якої Учаснику був нарахований і виплачений манібек, Організатор має право анулювати такий нарахований манібек повністю або частково, у відповідності до умов договору з Партнерами.
3.6. Нарахований Учаснику манібек не може бути переданий іншій особі незалежно від того, чи є така особа Учасником Програми лояльності.
3.7. У разі незгоди Учасника з розміром нарахованого манібеку, Учасник направляє Організатору претензію через спеціальну форму зворотного зв'язку на Сайті.
3.8. Дохід Учаснику нараховується одночасно з виплатою манібек шляхом його перерахування на Картку. Виплата манібек на Картку здійснюється Організатором в розмірі, нарахованого в розрахунковому місяці манібек, не пізніше останнього числа місяця наступного за розрахунковим.
3.9. У відповідності до законодавства України, дохід Учасника у вигляді манібек підлягає оподаткуванню прибутковим податком та військовим збором та Організатор виступає податковим агентом щодо обчислення, утримання та сплати цього прибуткового податку від імені Учасника.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Якщо Учасник не бажає отримувати манібек і брати участь в Програмі лояльності, він направляє в Банк відповідне повідомлення в письмовій формі або іншій формі (інтернет-банк / мобільний додаток), передбаченої законодавством України про звернення громадян. Після отримання зазначеного повідомлення, Організатор припиняє нарахування і виплату такому Учаснику манібек. При цьому манібек, нарахований Учаснику на момент отримання Банком зазначеного повідомлення, анулюється і не підлягає компенсації в будь-якому вигляді.
4.2. Справжні правила не є публічною офертою і обіцянкою дарування, а носять лише інформаційний характер про умови роботи Програми лояльності . Організатор докладає всіх можливих зусиль щодо забезпечення повної працездатності Програми лояльності, але при цьому Організатор не несе відповідальність за неможливість виплати манібек в рамках Програми лояльності, яка викликана програмно-технічними збоями та іншими подібними обставинами.
4.3. Реєструючись як Учасник на Сайті, Учасник дає Організатору згоду на збір, зберігання, обробку та використання даних про Учасника. Також Учасник дає згоду на отримання від Організатора розсилки (SMS-повідомлення, електронна пошта та ін.) про рекламні акції, заходи та ін. (Далі - реклама). Учасник має право в будь-який час вимагати припинення поширення реклами на його адресу.
4.4. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати ці правила шляхом публікації нової редакції цих правил на Сайті. Учасник самостійно відстежує внесення змін до цих правил.

1 Для нарахування манібек за транзакцію по кредитній карті на момент здійснення операції обов'язкова наявність чинного рахунку, який не є рахунком з обліку кредитної заборгованості.
2 Нарахування манібек здійснюється тільки в облікових цілях, нарахований Учаснику манібек до його фактичної виплати на Картку Учасника не є якимось доходом, засобом платежу, цінним папером і не може бути переведені в готівку або переданий у спадок.